Begeleiding naar ondernemerschap

Doelstelling van het outplacementtraject is om de kandidaat gestructureerd te begeleiden naar een goed onderbouwde keuze, om wel of niet te starten als ondernemer.
9.png

Het Bedrijfsadvies Outplacement

Het Bedrijfshuis LLP heeft alle vaardigheden in huis om een platform te bieden waarbij de kandidaat de juiste keuzes kan maken met betrekking tot de start van een onderneming. Indien de kandidaat tijdens het traject de keuze maakt om niet te starten als ondernemer zal het resterende budget beschikbaar worden gesteld voor de begeleiding naar een functie in loondienst.

Voor wie

Voor mensen van alle leeftijden die ontslagen zijn en graag een eigen bedrijf willen starten.

Wanneer

Wanneer (mogelijk) ontslag of ontbinding is aangezegd en outplacement deel uitmaakt van een sociaalplan.

Waarom

Werkgevers kunnen door middel van outplacement laten zien dat ze hun werknemers niet aan hun lot overlaten.

Kosten

De kosten worden over het algemeen door de werkgever gedragen, al dan niet als onderdeel van een afvloeiingsregeling.

Het Bedrijfshuis Outplacement zorgt voor begeleiding naar ondernemerschap

Het Bedrijfshuis LLP heeft de loonstrook voor zelfstandig ondernemers ontwikkeld waarmee de kandidaat een duidelijk vergelijk kan maken met zijn huidige inkomenssituatie. Deze loonstrook wordt samengesteld aan de hand van de persoonlijke gegevens en het ondernemersplan van de kandidaat. Hij of zij heeft dan een duidelijk referentiekader en kan op basis daarvan beslissingen nemen.

Doelstelling van het traject is om de kandidaat gestructureerd te begeleiden en een goed onderbouwde keuze te laten maken om wel/niet te starten als ondernemer. Indien de kandidaat besluit om te starten, zal Het Bedrijfshuis een gedegen begeleidingstraject inzetten. Dit traject duurt minimaal een half jaar (afhankelijk van het beschikbare budget) maar kan, conform de wens van de kandidaat, voor onbepaalde tijd worden verlengd. De continuïteit van de onderneming van de kandidaat heeft daarbij de hoogste prioriteit voor Het Bedrijfshuis LLP.

Welke stappen nemen we in het outplacementtraject

 1. Het verzorgen van het gehele UWV traject. (indien van toepassing)
 2. Het verzorgen van de vaststellingsovereenkomst. (indien van toepassing)
 3. Begeleiding bij het schrijven van het ondernemersplan.
 4. Het maken van een deskundig ondernemersprofiel.
 5. Het maken van de ondernemersloonstrook.
 6. Het verzorgen van de gehele bedrijfsadministratie.
 7. Training van vaardigheden en social media.
 8. Beoordeling en opmaak van eventuele overeenkomsten en contracten.
 9. Begeleiding bij het verkrijgen van noodzakelijke of gewenste vergunningen.

Stappen van het outplacementtraject omschreven

 1. Het verzorgen van het gehele UWV traject
  Het Bedrijfshuis LLP zorgt voor een correcte aanmelding bij het UWV. Het Bedrijfshuis LLP is zeer goed op de hoogte van de geldende regels bij het UWV om vanuit een WW uitkering een onderneming op te starten . Conform deze regels zal Het Bedrijfshuis LLP samen met de kandidaat een startperiode bij het UWV aanvragen en kan de kandidaat optimaal gebruik maken van de voordelen van het UWV.
 1. Het verzorgen van de vaststellingsovereenkomst. (indien van toepassing)
  Het Bedrijfshuis LLP zal, in samenwerking met juristen, op basis van de aangeleverde informatie de vaststellingsovereenkomst kunnen verzorgen. Hier wordt gekeken naar de rechten van de werkgever en de kandidaat.
 1. Begeleiding bij het schrijven van het ondernemersplan
  De bedrijfsadviseurs van Het Bedrijfshuis LLP hebben jarenlange ervaring bij de begeleiding van het schrijven van een ondernemersplan. Hierbij wordt voornamelijk gekeken naar het aspect continuïteit en haalbaarheid van de onderneming. Ondernemersplannen van Het Bedrijfshuis voldoen aan de door het UWV gestelde eisen voor het verkrijgen van een startperiode van het UWV. Daarnaast kunnen de ondernemersplannen die opgesteld zijn door Het Bedrijfshuis LLP dienen als uitgangspunt bij een eventuele kredietaanvraag.
 1. Het maken van een deskundig ondernemersprofiel
  Het Bedrijfshuis LLP werkt samen met een professionele organisatie die zich bezighoudt met ondernemersprofielen. Deze hebben de doelstelling om de kandidaat inzicht te laten krijgen in hun ondernemersvaardigheden. Een voorbeeld van een ondernemersprofiel is bijgevoegd als bijlage 1. 
 1. Het maken van de ondernemersloonstrook
  Een unieke tool van Het Bedrijfshuis LLP is de loonstrook voor zelfstandigen. Op basis van de input van de kandidaat en op basis van de ervaring van een van onze bedrijfsadviseurs wordt een loonstrook samengesteld die men kan vergelijken met de loonstrook uit loondienst. Deze loonstrook geeft de kandidaat inzicht of een start als ondernemer op basis van hun input succesvol kan zijn. Een voorbeeld van de loonstrook van Het Bedrijfshuis LLP is bijgevoegd als bijlage 2.
 1. Het verzorgen van de gehele bedrijfsadministratie
  Het Bedrijfshuis LLP verzorgt desgewenst de gehele administratie. Het Bedrijfshuis zal de (kandidaat) ondernemer hier zoveel mogelijk bij betrekken. Doelstelling is dat de (kandidaat) ondernemer zijn cijfers leert lezen en beseft wat er financieel in zijn bedrijf gebeurt. Elk kwartaal zal de adviseur van het Bedrijfshuis LLP samen met de( kandidaat) ondernemer de cijfers analyseren. We verzorgen daarnaast het volgende:
  - Btw aangifte per maand of per kwartaal
  - Aangifte inkomstenbelasting kandidaat en eventuele partner
  - Jaarrekening
  - Diverse adviesgesprekken
 1. Training van vaardigheden en social media
  Het Bedrijfshuis LLP verzorgt diverse trainingen waar de kandidaat gebruik van kan maken. (marketing, sociaal media etc…) Daarnaast zijn externe trainingen mogelijk indien deze ondernemers gericht zijn. ( Bijvoorbeeld BHV-EHBO-VCA-SVH) 
 1. Beoordeling en opmaak van eventuele overeenkomsten en contracten
  Het Bedrijfshuis LLP verzorgt in samenwerking met juristen de opmaak en juridische controle van alle voorkomende documenten. 
 1. Begeleiding bij het verkrijgen van noodzakelelijke of gewenste vergunningen
  De vergunningsadviseur van Het Bedrijfshuis LLP heeft jarenlange ervaring in vergunningstrajecten en de diverse aspecten die daarbij aan bod komen. Bij elke casus wordt een analyse gemaakt en voorgelegd aan de kandidaat.

Het Bedrijfshuis Outplacement biedt begeleiding bij de volgende aspecten

- Oriëntatie
- Ondernemersvaardigheden
- Marketingplan
- Huisvesting
- Financiën / Financiering
- Kiezen van een rechtsvorm
- Belasting en administratie